σαβαί

Α
κραυγή τών βακχευομένων.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαβ-άζω (Ι) «συμμετέχω στην εορτή τού Σαβαζίου ή Βάκχου», κατά το επιφώνημα εὐαῑ].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • SABA vel SEBA — SABA, vel SEBA Ex Scriptura, inquit, Bochart. ὁ μέγας, l. 2. Phaleg. c. 25. scimus 4. esse populos Seba nomine, quia totidem gentium conditores huius nominis recenset Moses. Primum Chusi filium. Secundum nepotem ex Rhegmâ, Gen. c. 10. v. 7.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SABAE — Indiae populus, vulgo putantur apud Dionysium, cuius verba sunt: Τῶν δὲ μέςτοι ναίουςι Σάβαι. i e. horum autem (fluminum) medii habitant Sabae, scil. inter Acesinem, Hydaspen, et Cophetem, de quibus proxime egerat. Atqui hôc locô pro Σάβαι… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • САБЕИ —    • Sabaei,          Σαβαι̃οι, значительный народ в счастливой Аравии, живший в юго западной части страны, собственно в «земле бальзама», в нынешней провинции Йемена. Они торговали продуктами своей страны и считались самым богатым и гордым… …   Реальный словарь классических древностей

  • MINNAEI — populi Arabiae, mari Rubro adiacentes, primi commercium thuris fecêre. Plin. l. 12. c. 14. Dionys. v. 958. Αὐτὰρ Ε᾿ρυθραίης πλευρὸν ναἰουσι θαλάσσης Μινναῖοί τε Σάβαι τε. De quibus fuse Bochartus Phaleg. l. 2. c. 22. Nic. Lloyd …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PASARGADA — Persidis urbs, Ptolem. regia olim, Chilquera Theveto. Nunc Databegerd incolis, Valasegerd Arab. satis adhuc culta. in tractu Darabegerd dicto. Fuit autem prope Carmaniam, a Cyro ibi loci condita, ubi Astyagen praeliô vicit; et nomen quidem ipsum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SABIS — I. SABIS Carmaniae fluv. Plinio loc. cit. Carmaniae urbs Ptolemaeo, in mediterraneo sita; ad fluvium cognominem, versus Occidentem ubi Carmania culta esse incipit vineis et arvis. Inde populi Sabae, quos in ora maritima Carmaniae ponit Dionysius …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SIBAE — Indiae populi qui cum Deriade contra Dionysium pugnaverunt. Stephan. Dionys. v. 1141. Τῶν δὲ μέ???οι ναίουσι Σόβαι, καὶ Τάξιλοι ἄνδρες. Ubi Σάβαι corrupte vulgo legitur, restibus Salmasiô et Bochartô, l. 2. Phaleg. c. 15. Quippe in India Sabas… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TAOCA — Persidis urbs Ptol. quam Thevetus Thimat vocari ait. Populi Taoci. Dionysius, v. 1060. Πρῶτα Σάβαι, μετέπειτα Πασαργάδαι, ἄγχι Ταωκοὶ. Ubi vulgo ἄγχι δὲ Τασκόι. Atqui cum Tascorum alibi non fiat mentio, Salmasio libens assentior, qui Τασκοὺς pro… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Τζαϊπούρ — Πόλη (977.200 κάτ.) της βόρειας Ινδίας, πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους Ρατζαστάν. Βρίσκεται στη συμβολή σημαντικών οδικών και σιδηροδρομικών αρτηριών, που προέρχονται από το Δελχί, την Άγκρα, την Αχμανταμπάντ και το Καράτσι (Πακιστάν), σε… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.